Úvod > Infocentrum > Aktuality > COVID-19 – PŘIJATÁ OPATŘENÍ

COVID-19 – PŘIJATÁ OPATŘENÍ

3.04.2020

Společnost ORGREZ, a.s. si je vědoma závažnosti celosvětové epidemie koronaviru SARS CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19 a v souladu s opatřeními vlády České republiky, přijala soubor preventivních opatření proti šíření nákazy.
Tato opatřením jsou realizována:

  • vydáním řízené interní dokumentace, obsahující souhrn technických a organizačních zabezpečení prevence na jednotlivých pracovištích, včetně pokynů pro dodržování hygienických zásad a pokynů k zajištění pravidelné desinfekce pracovišť i pracovníků.
  • preferencí komunikace se smluvními partnery především telefonicky nebo e-mailem.
  • omezením pracovních schůzek s externími spolupracovníky, dodavateli, zákazníky a dalšími obchodními partnery v areálu i mimo areál společnosti, výjimky pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.
  • povinností zaměstnanců společnosti a veškerých cizích osob vstupovat a pohybovat se na jednotlivých pracovištích společnosti s rouškou nebo s jinou ochranou obličeje.
  • používáním desinfekčních prostředků a hygienických prostředků po vstupu do prostor společnosti.

Nabídka a funkčnost našich služeb je bez omezení, doporučujeme elektronickou komunikaci.

 
vyrobila Omega Design