Úvod > Reference > Automatické vzorkovače paliv a sypkých hmot

Vybrané reference v oblasti automatických vzorkovačů paliv a sypkých hmot

 • Rekonstrukce linky jemného mletí v rámci Komplexní obnovy elektrárny EPR2
  Noen, a.s., 2013
 • Přesun a úpravy AVU na třídírně druhů uhlí v SD, a.s., Doly Bílina, úpravna uhlí Ledvice
  Klement, a.s., 2015
 • Dodávka vzorkovače uhlí pro Důl ČSM v OKD a.s.
  RPS Ostrava, a.s., 2015
 • Automatické vzorkovače uhlí
  všechny elektrárny a teplárny Skupiny ČEZ, a.s. a další významní výrobci tepelné a elektrické energie v ČR a SR
 • Automatické vzorkovače uhlí
  na těžebních společnostech, zvláště na OKD, a.s. a SD, a.s.
 • Automatické vzorkovače biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP)
  ČEZ, a.s., Elektrárna  Hodonín, 2011
 • Automatický vzorkovač uhlí
  ČEZ, a.s. Elektrárna Ledvice – Nový blok, realizace 2008-2009
 • Automatické vzorkovače uhlí s homogenizačními kvartovači – 5 kusů
  Severočeské doly, a.s., Doly Bílina, úpravna uhlí Ledvice – realizace 2009 – 2010
 • Rekonstrukce 4 kusů Automatických vzorkovačů uhlí
  ČEZ, a.s. Elektrárna Tušimice II v rámci komplexní obnovy – realizace 2008-2009
 • Dodávky automatických vzorkovačů uhlí
  pro úpravny uhlí Svedlovantracit a Krasnopartyzanskaja – Ukrajina, realizace dodávek 2012 – 2013

Více informací naleznete na stránce automatické vzorkovače paliv a sypkých hmot.

 
vyrobila Omega Design