Úvod > Služby > Emisní a imisní monitorovací systémy

Emisní a imisní monitorovací systémy

Segment zahrnuje služby pro velkou energetiku i veřejnost s jednoznačným zaměřením na sledování čistoty ovzduší. Firma zde realizuje dodávky emisních a imisních monitorovacích stanic včetně nadřazených vyhodnocovacích systémů.

ORGREZ provozuje měřící síť imisních stanic v rámci téměř celé ČR, na kterých monitoruje znečištění ovzduší z pohledu komplexního i z pohledu jednotlivých emisních zdrojů se zaměřením především na velké emisní zdroje.

Dodávka kompletních systémů pro kontinuální měření emisí

 • návrh systému (odběr, doprava, úprava, analýza a vyhodnocení vzorku spalin nebo princip měření metodou in-situ) pro kontinuální monitorování emisí (nebo systému pro provozní měření)
 • dodávka veškerého vybavení, montáž na technologická zařízení, instalace prvků systému, oživení a nastavení systému
 • zaškolení obsluhy, vypracování předpisu pro provoz zařízení
 • dodávky samostatných komponentů pro měřicí systémy
 • systémy pro monitorování činnosti zařízení snižujících emise (odlučovačů, filtrů atd.)
 • servis analyzační techniky

Produkty a služby v oblasti měření imisí

 • projektování a dodávky kontinuálních monitorovacích systémů imisí
 • akreditované měření imisí v ovzduší a provoz imisní databanky s daty od roku 1991
 • měření prašnosti pracovního ovzduší
 • hodnocení stavu a vývoje znečištění ovzduší komplexně i parciálně ve vztahu k jednotlivým emisním zdrojům

Servis zařízení monitorovacích systémů emisí a imisí

 • záruční servis a pozáruční komplexní servis na emisní i imisní monitorovací systémy
 • servis jakýchkoliv zařízení pro analýzu plynů v sjednaném rozsahu, repase starších přístrojů a komponentů systému měření
 • nepřetržitá pohotovost servisních techniků
 • zapůjčení náhradního zařízení po dobu opravy
 • kontrolní měření, diagnostika závad, nastavení a kalibrace přístrojů

Služby provádí Divize techniky ochrany ovzdušíDivize kontroly imisí a paliv.

 
vyrobila Omega Design