Úvod > Služby > Zkoušení způsobilosti > Zkoušení způsobilosti 2015

Zkoušení způsobilosti 2015

Vážení zaměstnanci zkušebních laboratoří,

dovolujeme si Vás informovat o chystaných programech zkoušení způsobilosti (ZZ) koncipovaných jako mezilaboratorní porovnávací zkoušky (MPZ), ke kterým Vás tímto zveme. Zaměření těchto programu ZZ je určeno pro zkušební laboratoře, které provádějí zkoušky tuhých paliv fosilních, tedy uhlí hnědého (HU) a černého (ČU). Program je určen pro všechny laboratoře energetických, důlních a hutních podniků stejně jako pro výzkumná a servisní pracoviště.

Koncepce programů ZZ v SZZ ORGREZ, a.s. vychází z aplikace normy ČSN EN ISO/IEC 17 043 (01 5264) Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti. Program ZZ/UHLI/A,S,Q/2015 probíhá v rámci akreditačního procesu posuzování Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Smyslem je dosažení úrovně srovnatelné s mezinárodními standardy pro zkoušení způsobilosti dle ISO/IEC 17 043 a vytvoření zdravého konkurenčního prostředí v oblasti MPZ tuhých paliv.

Doplnění 27. 2. 2015

V rámci zavádění nových služeb Vám nabízíme jedinečnou možnost přihlásit se do programů zkoušení způsobilosti zcela zdarma. Jedná se o programy ZZ/UHLI/A,S,Q/2015 a ZZ/UHLI/C,H,N/2015.  Tato nabídka platí pro všechny laboratoře, včetně již přihlášených. Termín přihlášení tak prodlužujeme do 8. 3. 2015.

Podrobné informace k chystaným programům zkoušení způsobilosti naleznete v přiložených dokumentech:

Služby provádí Divize kontroly imisí a paliv.

 

buy accutane isotretinoin pills
 
vyrobila Omega Design