Úvod > Služby > Zkoušení způsobilosti > Zkoušení způsobilosti 2016

Zkoušení způsobilosti 2016

Vážení zaměstnanci zkušebních laboratoří,

dovolujeme si Vás informovat o chystaných programech zkoušení způsobilosti (ZZ) koncipovaných jako mezilaboratorní porovnání, ke kterým Vás tímto zveme. Zaměření těchto programů ZZ je určeno pro zkušební laboratoře, které provádějí zkoušky tuhých fosilních paliv, tedy hnědého (HU) a černého (ČU) uhlí a biopaliv. Programy jsou určeny pro všechny laboratoře energetických, důlních a hutních podniků stejně jako pro výzkumná a servisní pracoviště.

Skupina zkoušení způsobilosti je poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7014 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Zkušebním laboratořím se tak konečně nabízí jedinečná možnost účastnit se akreditovaného programu zkoušení způsobilosti u tuzemského poskytovatele a naplnit tak doporučení ČIA, že by měly být přednostně využívány takové programy zkoušení způsobilosti, které splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17043, a které organizují poskytovatelé, u kterých bylo splnění těchto požadavků potvrzeno akreditací.

V letošním roce nabízíme jeden akreditovaný program (ZZ/UHLI/A,S,Q/2016) a dva programy neakreditované (ZZ/UHLI/C,H,N,V/2016; ZZ/BIO/A,S,Q,C,H,N/2016).

Na základě vyhodnocení dotazníků spokojenosti zákazníků jsme v  roce 2016 přistoupili k následujícím změnám:

  • Stanovované parametry budou rozšířeny o prchavou hořlavinu (program ZZ/UHLI/C,H,N,V/2016).
  • Účastníkům budou nabídnuty vzorky použité v programech ZZ jako kontrolní RM (50 g).
  • Označení vzorků bude vylepšeno.
  • Formuláře používané účastníky ZZ (přihláška a výsledky) budou dostupné elektronicky ke stažení na webu ORGREZ, a.s.

Některé připomínky účastníků zůstanou beze změn:

  • Seznam účastníků nebude zveřejněn. Důvodem je prevence identifikace jednotlivých účastníků.
  • Na Osvědčení o účasti nebudou uvedena dosažená z-skore. Ty jsou publikovány v závěrečné Zprávě o programu, která je součástí Osvědčení o účasti. Každá laboratoř může mít systém hodnocení úspěšnosti nastaven jinak s ohledem na její potřeby a nabízené služby svým zákazníkům. 

Doplnění 29. 7. 2016

V rámci zavádění nových služeb Vám nabízíme jedinečnou možnost přihlásit se do programu zkoušení způsobilosti ZZ/BIO/A,S,Q,C,H,N/2016 zcela zdarma. Tato nabídka platí pro všechny laboratoře, včetně již přihlášených. Termín přihlášení tak prodlužujeme do 7. 8. 2016.

Podrobné informace k chystaným programům zkoušení způsobilosti naleznete v přiložených dokumentech:

Služby provádí Divize kontroly imisí a paliv.

schlaftabletten-rezeptfrei.com schlaftabletten-rezeptfrei.com/zolpidem
 
vyrobila Omega Design