Úvod > Služby > Zkoušení způsobilosti > Zkoušení způsobilosti 2017

Zkoušení způsobilosti 2017

Vážení zaměstnanci zkušebních laboratoří,

dovolujeme si Vás informovat o chystaném akreditovaném programu zkoušení způsobilosti ZZ/UHLI/A,S,Q,C,H,N,V/2017 koncipovaném jako mezilaboratorní porovnání, ke kterému Vás tímto zveme. Zaměření tohoto programu ZZ je určeno pro zkušební laboratoře, které provádějí zkoušky tuhých fosilních paliv, tedy hnědého (HU) a černého (ČU) uhlí. Program je určen pro všechny laboratoře energetických, důlních a hutních podniků stejně jako pro výzkumná a servisní pracoviště.

Skupina zkoušení způsobilosti je poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7014 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Zkušebním laboratořím se tak konečně nabízí jedinečná možnost účastnit se akreditovaného programu zkoušení způsobilosti u tuzemského poskytovatele a naplnit tak doporučení ČIA, že by měly být přednostně využívány takové programy zkoušení způsobilosti, které splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17043, a které organizují poskytovatelé, u kterých bylo splnění těchto požadavků potvrzeno akreditací.

V druhé polovině letošního roku budeme nabízet také program zkoušení způsobilosti biopaliv (ZZ/BIO/A,S,Q,C,H,N/2017).

Podrobné informace k chystaným programům zkoušení způsobilosti naleznete v přiložených dokumentech:

Služby provádí Divize kontroly imisí a paliv.

ambien UK over the counter
 
vyrobila Omega Design