Český leader v poskytování
služeb v energetice

Nositel know-how – od úpravy paliv
po vyvedení výkonu

Optimalizace provozu
energetických zařízení

Úspory při hospodaření
s energií

Ochrana ovzduší
a životního prostředí

Kvalifikovaná podpora
udržitelnému rozvoji energetiky

Vývoj a rozvoj nových
technologií pro energetiku

O nás

Značka ORGREZ reprezentuje profesionalitu, zkušenost, kvalitu a inovace více než půl století.

Firma ORGREZ, a.s. poskytuje služby a realizuje dodávky v řadě specifických oborů elektroenergetiky a tepelné techniky, obecně v procesech přeměny energií paliv a výroby a distribuce elektřiny.

Historie společnosti, její pevné zakotvení v české energetice a zejména aktivní přístup kvalifikovaného personálu a sounáležitost zaměstnanců s firmou jsou zárukou dalšího rozvoje a budoucnosti firmy. 

Více informací o společnosti ORGREZ

Obory působnosti

 

Certifikační zkoušky v oblasti elektrických spínacích zařízení – provozuje Divize elektrotechnických laboratoří

Projekt TA04020151 – „Zvýšení bezpečnosti provozu výkonových transformátorů a prevence jejich havárií v důsledku působení korozivní síry“ je řešen s finanční podporou TA ČR.
Projekt TH02010028 – „Inovativní vývoj děliče pro efektivní analýzu sypkých hmot“ je řešen s finanční podporou TA ČR.
Projekt TH02020288 – „Velmi nízké kmitočty“ je řešen s finanční podporou TA ČR.
Projekt TH02010555 – „Databázový systém – točivé stroje“ je řešen s finanční podporou TA ČR.
Projekt Součinnost přenosové a distribuční soustavy v oblasti automatické sekundární regulace napětí a jalových výkonů je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je integrovat tři vzájemně nezávislé Systémy regulace napětí a jalových výkonů do jednoho globálního regulačního systému, který bude zajišťovat hospodárnost, bezpečnost a kvalitu dodávky elektřiny konečnému odběrateli.
Projekt Výzkum inovativní koncepce technologie pro akumulaci elektřiny s vysokou účinností u decentrálních kogeneračních zdrojů je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je výzkum energetické centrály EC CAES, která bude vybavena technologií akumulace elektřiny v tlakovém vzduchu, který je převážně vhodný pro střední energetické zdroje a tedy pro aplikaci v součinnosti s kogeneračním energetickým zdrojem jako primární energetickou technologií o generovaném elektrickém výkonu cca 15 MW.
Projekt Systémové řešení pro udržitelné zpracování odpadů ze zdravotnických zařízení je spolufinancován Evropskou unií
Hlavním účelem projektu je experimentální výzkum a vývoj systémového řešení pro udržitelné zpracování odpadních materiálů ze zdravotnických zařízení. Vhodnou možností jsou metody termické hygienizace suchým vzduchem a ozonové hygienizace. Význam výsledků projektu je zesílen zejména současnou pandemií Covid-19.
 
vyrobila Omega Design