Úvod > O společnosti > Organizační struktura > Divize elektrotechnických laboratoří

Divize elektrotechnických laboratoří

Profil divize

Zajišťujeme komplexní řešení péče o zařízení vvn/vn užívaná při výrobě, distribuci a využití elektrické energie. Vyhotovíme provozní předpis pro provádění diagnostiky s intervaly a kriteriálními hodnotami. Následně provedeme diagnostická měření a poskytneme informační systém pro jejich zpracování. Pro většinu činností máme akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025, zavedený systém ISO 9001:2000 a osvědčení o způsobilosti vydané Asociací zkušeben vn. Pracovníci divize se účastní normotvorné, legislativní a vývojové činnosti. Divize je klíčovým článkem Centra technické normalizace při ÚNMZ a zastřešuje celkem sedm oblastí, např. kapaliny pro použití v elektrotechnice nebo točivé el. stroje.

V divizi působí vn/vvn zkušebna s řadou specifických metod a zkoušek i pro oblast olejů, v ochraně ovzduší působí laboratoře měření emisí a imisí a skleníkových plynů a v oblasti fyzikálních metod působí laboratoř tlaku. 

Produkty a služby

 • Zkušebnictví
 • Diagnostika elektrických zařízení
 • Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů točivých – generátory a vn motory
 • Diagnostika výkonových transformátorů
 • Rozbory olejů a zkoušky pevné izolace
 •  Diagnostika SF6 (50.2 kB, MS Word dokument)
 • Revize a posouzení stavu elektrických zařízení nn, vn a vvn
 • Poradenství, vývojová a expertní činnost
 • Voda a ekologie
 • Výrobky pro energetiku
 • Informační a expertní systémy

Více o diagnostice elektrických zařízenídiagnostice olejových transformátorů.

Kontakt

ORGREZ, a.s.,
Divize elektrotechnických laboratoří
Vítkova 189/17,
186 00 Praha - Karlín
Tel.: 222 314 320, 602 336 217
Fax: 224 817 403
E-mail: laborg[z]orgrez.cz
 
Ředitel divize: 
Ing. Jiří Brázdil, MBA, PhD.
jiri.brazdil[z]orgrez.cz
 
Ing. Lubomír Markus MBA
vedoucí Oddělení diagnostiky a vn zkušebnictví
Tel.: +420 724 271 075
E-mail: lubomir.markus[z]orgrez.cz
Ing. Lenka Košanová
vedoucí Laboratoře olejů
Tel.: +420 724 214 102
E-mail: lenka.kosanova[z]orgrez.cz
 
vyrobila Omega Design