Úvod > Služby > Automatické vzorkovače paliv a sypkých hmot

Automatické vzorkovače paliv a sypkých hmot

Obor zahrnuje komplexní služby od vývojových, projekčních a konstrukčních prací až po dodávky technologických zařízení určených k automatickému vzorkování pevných paliv, biomasy, TAP, vápence, popílku, škváry, event. dalších sypkých materiálů a surovin.

Automatické vzorkovače, vybavené obvykle linkou jemného mletí pro finální úpravu odebraného vzorku jsou dodávány zákazníkům v energetice, těžebním i zpracovatelském průmyslu. Dodávky jsou realizovány formou na klíč, včetně záručního a pozáručního servisu.

Automatické vzorkovací linky

 • výroba a dodávky klasických a ověřených typů vzorkovačů, zejména v případě uhlí
 • vývoj a zkoušky vzorkovačů biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP)
 • modernizace, rekonstrukce a inovace u starších vzorkovacích systémů a zařízení
 • záruční a pozáruční servis a údržba nově dodaných vzorkovačů
 • zajištění zkoušek provozní a konstrukční způsobilosti zařízení (atest) vzorkovačů

Pístové vzorkovače sypkých hmot

Technologické zařízení pro vzorkování sypkých hmot „z toku“, jako jsou:

 • popílek, písek, mleté uhlí,
 • sušené čistírenské kaly,
 • polystyrén a produkty potravinářského průmyslu,
 • energosádrovec a produkty cementárenského průmyslu.

Úprava vzorků

Stroje a zařízení ve stacionárním provedení určené pro  provozní kontrolu a  provozní laboratoře k dalšímu zpracování vzorků:

 • mlýny (kladivové, diskové),
 • linky jemného mletí, drtiče, děliče, homogenizátory, dávkovače,
 • kvartovače, sítovačky, apod.

Služby provádí Divize kontroly imisí a palivDivize realizace.

 
vyrobila Omega Design