Úvod > Infocentrum > Semináře

Semináře

Společnost ORGREZ, a.s pro svoje zákazníky, partnery i odbornou veřejnost pořádá v průběhu roku  tradiční odborné semináře.

Semináře jsou zaměřeny na nosné obory činností ORGREZ a autory příspěvků jsou zejména specialisté a odborníci přímo z řad zaměstnanců firmy, na vysoké odborné kvalitě seminářů podílejí i kolegové z partnerských firem či specialisté z řad zákazníků.

Mezi pravidelně pořádané semináře ORGREZ patří:

Seminář Hospodárnost výroby energie  

11. ročník semináře  proběhl ve dnech 19. – 21. 04. 2017 v hotelu Luna v nové lokalitě Kouty. Těšíme se na setkání s Vámi opět v příštím roce taktéž koncem měsíce dubna. Pořadatelem semináře je Divize tepelné techniky a energetiky.

Seminář Elektroenergetika

Seminář je zaměřen zejména na problematiku připojení zdrojů do soustavy a diagnostiku elektrických strojů a zařízení.

Seminář je určen všem odborným pracovníkům v  energetických provozech, zejména správcům zařízení elektro silnoproud.

Seminář se konal 27. – 28. 04. 2017 ve stylovém moderním prostředí rekreačního zařízení Ranč MALEVIL v Heřmanicích v Podještědí a také v roce 2018 se předpokládá termín na konci měsíce dubna. Pořadatelem semináře je Divize elektrotechniky, Praha.

Seminář Legislativy ŽP a uplatnění v energetice

Seminář je zaměřen na ochranu životního prostředí a problematiku spojenou s aplikací podmínek a požadavků české legislativy v energetických provozech. Seminář je určen pro pracovníky energetických společností odpovědných za naplňování zákonných podmínek ochrany životního prostředí v odpaním hospodářství, v čistotě odpadních vod, integrované prevenci, nakládání s VEPy apod.

Seminář se konal ve dnech 16. – 18. 05. 2017 v hotelu LUNA v Ledči nad Sázavou. V příštím roce se bude konat také v polovině měsíce května.

Pořadatelem semináře je Divize ekologických systémů, Ostrava.

Seminář Strojovny

Společnost ORGREZ, a.s., pořádala druhý ročník semináře se zaměřením na problematiku strojoven a chladicího okruhu.  Místo konání bylo v Lenger hotelu Zvánovice v termínu 3. – 4. 10. 2017. V příštím roce se bude konat seminář taktéž zkraje října.

Pořadatelem semináře je Divize tepelné techniky a energetiky.

SEMINÁŘ SPEZO – SYSTÉM PROVOZNÍ EVIDENCE EMISÍ

Seminář je zaměřen na problematiku ochrany ovzduší a je primárně určen pro pracovníky provozovatelů energetických zařízení odpovědné za provádění měření emisí, vykazování emisí a vedení provozní evidence emisí.

Seminář se koná pravidelně v první polovině měsíce října v příjemném prostředí Beskyd a v tomto léty osvědčeném prostředí a příjemném duchu bude seminář probíhat i v letošním roce. Pořadatelem semináře je Divize techniky ochrany ovzduší, Ostrava.

Letošní seminář se konal 9. – 12. 10. 2017. Přednášky ke stažení z minulých ročníků jsou zde.

 
vyrobila Omega Design