Úvod > O společnosti > Organizační struktura > Divize elektrotechnických laboratoří

Divize elektrotechnických laboratoří

Profil divize

Divize elektrotechnických laboratoří, organizačně divize 720, se zabývá zejména diagnostikou izolačních systémů elektrických zařízení. Poskytované služby představují komplexní řešení péče o zařízení vvn/vn užívaná při výrobě, distribuci a spotřebě elektrické energie. Hlavní náplní práce divize jsou zkušební a diagnostická měření točivých a netočivých strojů vn/vvn napětí.  Zkušebnictví - přehled činností (629.4 kB, Adobe Acrobat dokument)
Součástí divize je laboratoř olejů, která provádí fyzikálně – chemické  zkoušky elektroizolačních kapalin včetně chromatografických analýz rozkladových plynů rozpuštěných v elektroizolační olejové náplni (DGA).  Laboratoř olejů - přehled činností  (437.8 kB, Adobe Acrobat dokument).
Součástí běžné práce laboratoře je vzorkování elektroizolačních náplní.

Významnou nabízenou činností je zajištění odborných expertních posudků anebo vyhotovení provozních předpisů tzv. na míru. Pracovníci divize se účastní normotvorné, legislativní a vývojové činnosti.

V rámci divize 720 pracuje zkušební laboratoř ZL E01 akreditovaná podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. již od roku 2005.

Divize 720 je zakládajícím členem profesního sdružení Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN), kde je registrována jako zkušebna E01.

Produkty a služby

  • Zkušebnictví, zkoušky ochranných pomůcek vn a vvn pro elektrotechniku
  • Diagnostika elektroizolačních systémů netočivých strojů – zejména výkonových, distribučních, pecních a trakčních transformátorů, tlumivek, bleskojistek, svodičů, průchodek apod. 
  • Diagnostika elektroizolačních systémů elektrických strojů točivých – generátory a vn motory
  • Rozbory elektroizolačních kapalin a zkoušky pevné izolace na bázi celulózy
  • Poradenství, vývojová a expertní činnost
  • Diagnostika elektrických zařízení s obsahem plynu SF6
  • Certifikační zkoušky pro osoby vykonávající znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení - Certifikace SF6
 

Kontakt

ORGREZ, a.s.,
Divize elektrotechnických laboratoří
Vítkova 189/17,
186 00 Praha - Karlín
Tel.: 222 314 320, 602 336 217
E-mail: laborg[z]orgrez.cz
 
Ředitel divize: 
Ing. Jiří Brázdil, MBA, PhD.
jiri.brazdil[z]orgrez.cz
 
Ing. Lubomír Markus MBA
vedoucí Oddělení diagnostiky a vn zkušebnictví
Tel.: +420 724 271 075
E-mail: lubomir.markus[z]orgrez.cz
Ing. Lenka Košanová
vedoucí Laboratoře olejů
Tel.: +420 724 214 102
E-mail: lenka.kosanova[z]orgrez.cz
 
vyrobila Omega Design