Úvod > O společnosti > Organizační struktura > Divize kontroly imisí a paliv

Divize kontroly imisí a paliv

Profil divize

Divize kontroly imisí a paliv je strukturována do 4 menších celků. Těmito celky jsou:

Oddělení imisí se desítky let zabývá dodávkami, provozem a servisem imisního monitoringu, znečištění venkovního ovzduší z pohledu komplexního i pohledu jednotlivých emisních zdrojů se zaměřením především na velké emisní zdroje. Monitoring je autorizován Ministerstvem životního prostředí ČR a může být provozován i prostřednictvím laboratoře akreditované ČIA. Akreditovaná data je možno zahrnout do celostátní databáze informací o kvalitě ovzduší spravované pověřenou organizací Ministerstva životního prostředí ČR (ČHMÚ Praha).

Oddělení imisí se zabývá též měřením prašnosti pracovního ovzduší mimo budovy (včetně meteorologických parametrů). Výsledky měření a jejich hodnocení lze používat k identifikaci možných zdrojů prašnosti v dané lokalitě a cíleně navrhovat postupy ke snižování prašnosti v hodnocené lokalitě.

Oddělení imisí dále zajišťuje:

  • Soustavné hodnocení a prezentaci naměřených dat imisí.
  • Hodnocení velikosti vlivu emisního zdroje na celkovou úroveň znečištění ovzduší v dané oblasti .
  • Zpracování rozptylových studií dle modelu SYMOS'97 (autorizovanou osobou) 
  • Stanovení potřebné výšky komínu pro nový emisní zdroj v dané lokalitě (autorizovanou osobou)

Oddělení paliv provádí atestaci automatických vzorkovačů paliva včetně hodnocení odebraných vzorků v akreditované laboratoři. Zároveň do činností oddělení patří komplexní kontrola jakosti dodávek paliv.

Oddělení paliv zjišťuje a hodnotí potřebné informace o kvalitě paliv a tuhých zbytků po spalování a o vývoji jejich variability významně ovlivňující hodnoty ve výkazech o emisích skleníkových plynů. Ve spolupráci s ostatními divizemi ORGREZu lze při řízení procesu emisního zdroje pomocí těchto dat vykazované hodnoty optimalizovat.

Zkušební laboratoř Most – ZLM je zkušební laboratoř č. 1179 akreditovaná Českým akreditačním institutem dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Má dvě hlavní akreditované činnosti. Prvou je měření imisí ve venkovním ovzduší a pracovním ovzduší (mimo budovy), druhou pak vzorkování paliva a jeho následnou analýzu. 

ZLM provozuje měřící síť imisních stanic v rámci téměř celé ČR, na kterých monitoruje znečištění ovzduší a zároveň disponuje Referenční testovací jednotkou, která slouží k simulaci činností v rámci vzorkování paliva.

Skupina zkoušení způsobilosti – SZZ je poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7014 akreditovaný Českým akreditačním institutem podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Poskytuje zkoušení způsobilosti v oblasti fyzikálně-chemických vlastností tuhých paliv.

Produkty a služby

Kontakt

ORGREZ, a.s.
Divize kontroly imisí a paliv
Budovatelů 2531
434 01 Most
Tel.: 476 702 785, 602 640 991
E-mail: paliva[z]orgrez.czimise[z]orgrez.cz
 
Ředitel divize:
Ing. Vojtěch Kopřiva
E-mail: vojtech.kopriva[z]orgrez.cz
 
vyrobila Omega Design