Úvod > O společnosti > Organizační struktura > Divize techniky ochrany ovzduší

Divize techniky ochrany ovzduší

Základem veškerých činností divize jsou realizace dodávek technologií a služeb pro veřejnou, průmyslovou i komunální energetiku a průmyslovou sféru se zaměřením na techniku ochrany ovzduší.

Divize své aktivity realizuje prostřednictvím tří oddělení:

  1. laboratoř akreditovaných měření emisí
  2. technologické oddělení
  3. oddělení servisu analyzační techniky

Laboratoř akreditovaných měření emisí  škodlivin zdrojů znečišťování provádí svou činnost na základě uděleného osvědčení Rozhodnutím MŽP o autorizaci k měření emisí a Osvědčením o akreditaci uděleným Českým institutem pro akreditaci Praha (ČIA) pro měření plynných a pevných emisí a doprovodných vzduchotechnických veličin.   

Oddělení technologické realizuje dodávky vyhodnocovacích systémů  na instalovaná kontinuální měření emisí (emisní monitoring) a poskytuje kontrolu a poradenství v oblasti kontinuálního měření emisí .

Oddělení servisu analyzační techniky dodává a instaluje kontinuální monitorovací systémy pro měření emisí  v elektrárnách, teplárnách a jiných zdrojích znečišťování a provádí opravy a servis těchto systémů

Produkty a služby

  • Akreditovaná měření emisí škodlivin zdrojů znečišťování 
  • Dodávka vyhodnocovacích systémů pro kontinuální měření emisí a pro provozní technologická měření "na klíč" 
  • Kontrola a poradenství v oblasti kontinuálního měření emisí (KME) 
  • Instalace a servis měřicí a analyzační techniky pro měření emisí 
  • Poskytování odborné technické pomoci při řešení provozně technologických pro-blémů souvisejících se znečišťováním ovzduší emisemi ze zdrojů znečišťování 
  • Provozování emisního informačního systému (SPEZO)

Kontakt

ORGREZ, a.s.
Divize techniky ochrany ovzduší
Počáteční 1879/19
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Tel: +420 596 220 350, 342
E-mail: emise.sw[z]orgrez.cz
E-mail: servis[z]orgrez.cz
 
Ředitel divize
Ing. Libor Maňák
E-mail: libor.manak[z]orgrez.cz
 
vyrobila Omega Design