Úvod > Reference > Životní prostředí a problematika skleníkových plynů

Vybrané reference v oblasti životního prostředí a problematiky skleníkových plynů

 • Evidenční listy produktů (ELP) a provedení vyluhovatelnosti vzorků popelovin
  Veolia Energie ČR,a.s., dříve Dalkia Česká Republika, a.s. – všechny závody, 2014 – 2015
 • Provádění posouzení shody certifikovaných výrobků, certifikace výrobků z VEP
  Veolia Energie ČR,a.s., dříve Dalkia Česká Republika, a.s. – závody ETB, TPR, ČSM, 2015
 • Hodnocení parametrů produktů spalování – certifikáty výrobků
  ČEZ, a.s., všechny elektrárny
 • Verifikace zjišťování a vykazování množství emisí skleníkových plynů
  Elektrárny Opatovice, a.s., NWR Energy, a.s., Teplárny Brno a.s., Dalkia, a.s., 2008 -2012
  Teplárna Kyjov a.s., 2008-2011,

Více informací naleznete na stránce životní prostředí a problematika skleníkových plynů.

 
vyrobila Omega Design