Úvod > Služby > Akreditované laboratoře a zkušebnictví

Akreditované laboratoře a zkušebnictví

V oblasti laboratorních prací a zkušebnictví ve firmě působí několik akreditovaných pracovišť s širokou nabídkou služeb. V oboru elektro silnoproud působí vn/vvn zkušebna s řadou specifických metod a zkoušek i pro oblast olejů, v ochraně ovzduší působí laboratoře měření emisí a imisí a v oblasti hodnocení paliva o analýzy kvality paliva a jejich tuhých zbytků včetně zajištění odběru jejich vzorků u daného spalovacího či jiného zdroje.

Více informací o akreditovaných laboratořích

 
vyrobila Omega Design