Úvod > Služby > Diagnostika a optimalizace tepelných oběhů

Diagnostika a optimalizace tepelných oběhů

Segment zahrnuje různorodé práce prováděné na hlavním výrobním zařízení přímo v energetických provozech. Jedná se o diagnostická měření s přímou návazností na optimalizaci provozu zařízení, garanční měření prováděná za účelem ověření zaručovaných parametrů nových a rekonstruovaných zařízení apod.

Kotle, příprava paliva, spalovacích režimy uhelných kotlů

 • garanční a ověřovací měření nových i rekonstruovaných kotelních jednotek
 • měření účinnosti nepřímou metodou a přímý měřením
 • měření distribuce vzduchu, těsnosti spalinového traktu a těsnosti ohříváků vzduchu
 • posuzování vlivu jakosti paliva, struskování a korozí
 • příprava, realizace a vyhodnocení komplexních spalovacích zkoušek nových druhů paliv
 • optimalizace provozu mlýnských okruhů uhelných kotlů

Parní turbíny, kondenzační i teplárenské a jejich příslušenství

 • měření parametrů parních turbínových zařízení, optimalizace parametrů regenerace, kondenzace, chladicích okruhů, výměníkových stanic apod
 • návrhy najížděcích diagramů parních turbín
 • vlastnosti regulací parních turbín
 • diagnostika vnitřních a vnějších netěsností turbín
 • zjišťování chladicího účinku chladicích věží
 • optimalizace režimu chladicích okruhů

Diagnostika a optimalizace elektrárenských a teplárenských bloků a zařízení

 • analýza kvality systému a zařízení provozního měření bloků
 • diagnostika bloků před a po generálních opravách
 • zajišťování spotřebních charakteristik
 • posuzování ekonomie provozu bloků
 • hodnocení provozně-technické úrovně bloků
 • vývoj a dodávky komplexního systému sledování hospodárnosti bloků
 • měření výměníkových stanic a oběhových čerpadel, měření tlakových a teplotních ztrát horkovodů a parovodů, povrchových teplot potrubí
 • měření parametrů kompresorů, čerpadel a ventilátorů
 • měření elektrických výkonů, průtoků kapalin a plynů, měření teplot a tlaků v energetických provozech obecně

Úprava vod, elektrárenská chemie

 • problematika úpravy technologických vod a kondenzátů
 • diagnostika rizik a prevence vzniku korozních jevů
 • chemická čištění, povrchové úpravy apod

Služby provádí Divize tepelné techniky a energetiky.

 
vyrobila Omega Design