Úvod > Služby > Projekční práce a inženýring

Projekční práce a inženýring

V daném oboru firma ORGREZ vypracovává technickou a projekční dokumentaci, poskytuje poradenství, zpracovává různorodé odborné studie, posudky a expertízy a provádí další specifické služby s působností v energetice a energetickém průmyslu. Podílí se na realizaci investičních celků v energetice.

Projekční práce

 • koncepční engineering – Studie proveditelnosti, Studie realizovatelnosti, Technicko-ekonomické studie, risk analýzy, poruchové analýzy a jiné speciální analýzy
 • projektová dokumentace – dokumentace Územního řízení a Stavebního povolení
 • basic design – koordinace činností, zpracování a kontrola dokumentace BD
 • zadávací dokumentace stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele, výběrová řízení na zhotovitele
 • detail design – realizační projekty, koordinace činností, posouzení správnosti
 • dokumentace skutečného stavu

Kontrola výroby a montáže – zajišťování kvality

 • výrobní procesy – zajištění přejímek zařízení dle platných českých i mezinárodních norem, inspekční činnost, kontrola výrobní dokumentace
 • montáž – zajištění dozoru nad montáží, kontrola montážní dokumentace a přejímky zařízení na stavbě

Uvádění zařízení do provozu

 • posouzení správnosti programu najetí, projekt prvního najetí, zkoušky PKV a KV
 • zpracování dokumentace PČO
 • autorský dozor
 • technický dozor investora, zajištění funkce Správce stavby
 • školení personálu

Studie a audity

 • hlukové a rozptylové studie, studie EIA, studie připojitelnosti  
 • audity a prověrky technologické a provozní úrovně zařízení, Due Diligence audity

Poradenství  

 • poradenství při zajišťování dotací z fondů EU pro projekty z oblasti energetiky
 • poradenství při projektování a výstavbě imisních a emisních monitorovacích systémů
 • poradenství při plánování, projektování a realizaci projektů ochrany životního prostředí
 
vyrobila Omega Design