Úvod > Služby > Regenerace transformátorových olejů

Regenerace transformátorových olejů

Velmi specifický a progresivní způsob péče o kvalitu a životnost izolačních transformátorových olejů. Regenerace oleje je komplexní úprava oleje, jejímž cílem je obnova všech vlastností a parametrů transformátorového oleje na úroveň kvality oleje nového.

Komplexní služba ORGREZ zahrnuje jak poradenství, tak vlastní realizaci služeb spojených s údržbou transformátorů a regenerací transformátorových olejů formou na klíč.

Zabezpečení komplexní údržby transformátorů

 • revize olejových transformátorů bez vytažení aktivních částí z nádoby
 • revize olejových transformátorů s vytažením aktivních částí z nádoby
 • hermetizace transformátorů montáží pryžového vaku do konzervátoru
 • čištění a povrchová úprava transformátorů
 • komplexní měření izolačního systému transformátorů včetně laboratorních zkoušek oleje
 • revize distribučních transformátorů v transformátorových kobkách
 • revize a opravy regulačních systémů výkonových transformátorů
 • filtrace a regenerace transformátorového oleje současně s čištěním aktivních částí transformátorů
 • šrotace transformátorů všech výkonů a napětí

Regenerace transformátorových olejů

Regenerace oleje zařízením a technologií ORGREZ dosahuje následujících efektů:

 • odstranění pevných nečistot, snížení obsahu vody, zvýšení elektrické pevnosti, odplynění,
 • vyčištění aktivních částí transformátoru od zbytků znehodnoceného oleje,
 • snížení tg ........................................ při 90° C < 0,5 %,
 • snížení čísla kyselosti.....................< 0,01 mg KOH/g,
 • zvýšení povrchového napětí ...........> 50 mN/m,
 • doinhibování oleje............................0,30 ± 0,05 %.

Regenerace se provádí:

 • přímo v transformátoru na stanovišti u zákazníka,
 • v revizních věžích nebo halách po opravách, příp. revizích,
 • v olejovém hospodářství zákazníka (způsob z nádrže do nádrže).

Služby provádí Divize péče o transformátory

 
vyrobila Omega Design