Úvod > Služby > Studie přínosů zapojení elektrárny do systému Automatické sekundární regulace napětí a jalových výkonů (ASRU)

Studie přínosů zapojení elektrárny do systému Automatické sekundární regulace napětí a jalových výkonů (ASRU)

Studie poskytne kvalifikovaný podklad pro rozhodovací proces zařazení zdrojů do systému ASRU z hlediska schopnosti dané výrobny ovlivňovat napětí v blízké soustavě. S ohledem na využitelnou regulační rezervu jalového výkonu, reaktanci soustavy a dalších sledovaných aspektů.

V rámci studie jsou také navrženy technické a programové prostředky nutné pro připojení výrobny do systému ASRU, nutné organizační změny, postup a harmonogram realizace. 

Výstupy studie je možné využít v rámci výběrového řízení na dodavatele regulačního systému a jako přílohu realizační smlouvy.

Informační články k problematice:

Ing. Richard Habrych, Ph. D.

 Řízení jalového výkonu synchronního generátoru  (622.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Ing. Richard Habrych, Ph. D.

 Automatická sekundární regulace napětí (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Ing. Martin Škach, Ing. Richard Habrych, Ph. D.

 Podpůrná služba regulace jalového výkonu (465 kB, Adobe Acrobat dokument)

 
vyrobila Omega Design