Úvod > Služby > Technologie pro ochranu ovzduší

Technologie pro ochranu ovzduší

V oblastí vývoje a dodávek zařízení pro ochranu ovzduší se firma zaměřuje zejména na procesy redukce koncentrací skleníkových plynů (NOx) ve spalinách a na dodávky průmyslových aplikací pro řízení a optimalizaci provozu elektroodlučovačů popílku při spalování fosilních paliv.

V rámci projektů redukce NOx v odchozích spalinách kotlů velké a průmyslové energetiky ORGREZ projektuje a dodává technologická zařízení typu SNCR, případně i SCR. Dodávky jsou realizovány formou na klíč, včetně záručního a pozáručního servisu.

Redukce emisí NOx

  • analýzy, posudky a studie proveditelnosti realizace opatření DENOx
  • poloprovozní zkoušky a testy technologií SNCR na konkrétních zařízeních
  • návrh a projekce zařízení SNCR
  • dodávky dílčích komponent technologií SNCR nebo dodávky technologických celků formou na klíč
  • záruční a pozáruční servis a údržba dodaných zařízení a komponent SNCR

Průmyslové aplikace a projekty pro elektroodlučovače popílku

  • Systém řízení a monitoringu elektrických odlučovačů popílku. Systém řízení a monitoringu nastavuje parametry elektrického odlučovače do optimálního stavu pro daný druh provozu a zároveň přináší úsporu elektrické energie pro napájení elektrických odlučovačů.
  • Jednotka pro automatické řízení oklepávání elektrod elektrických odlučovačů popílku.

Služby provádí Divize ekologických systémů.

 
vyrobila Omega Design