Úvod > O společnosti > Vlastnická struktura

Vlastnická struktura

Společnosti uvedené v grafickém znázornění Vlastnické struktury tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 79 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. 

Evidence skutečných majitelů

drug medication
 
vyrobila Omega Design