Úvod > Služby > Diagnostika elektroizolačních systémů olejových transformátorů

Diagnostika elektroizolačních systémů olejových transformátorů

V tomto specifickém oboru firma, s využitím speciálních metod a postupů, diagnostikuje a hodnotí kvalitu elektroizolačních systémů olejových transformátorů. V rámci činnosti akreditované vvn/vn zkušebny podrobuje transformátory zkouškám stejnosměrným i střídavým napětím, zkouškám izolace vinutí, apod. Nedílnou součástí oboru jsou rozbory olejů a zkoušky pevné izolace.

Diagnostika elektroizolačních systémů výkonových transformátorů

 • měření izolačního odporu, ztrátových činitelů a kapacit, veličina C2/C50
 • měření odporu vinutí, převodových poměrů
 • stanovení charakteru spojení vinutí
 • měření magnetizačních proudů, impedance nakrátko, ČV, analýz polarizačního spektra (RVM) a frekvenční odezvy (FRA)
 • dielektrická spektroskopie ve frekvenční doméně
 • měření časů přepnutí přepínače odboček
 • provozní diagnostika průchodek
 • napěťové zkoušky střídavým napětím
 • termovizní prohlídky a další speciální zkoušky

Rozbory olejů a zkoušky pevné izolace

 • měření izolačních a jakostních parametrů izolačních olejů, tj. zkoušky průrazného napětí, obsahu vody, stanovení čísla kyselosti olejů apod.
 • stanovení přítomnost kalů a korozívní síry
 • zkoušky tepelně-oxidační stálosti, stanovení počtu a velikosti částic
 • stanovení obsahu PCB látek
 • inventarizace zařízení s obsahem PCB
 • analýza plynů rozpuštěných v izolačním oleji – plynově-chromatografická metoda (DGA)

Služby provádí Divize elektrotechnikyDivize elektrotechnických laboratoří.

 
vyrobila Omega Design